Orantılı / Güç – Proportionate Force

23 Nisan / 8 Mayıs 2009


MeMeT GÜRELİ

Figüratif resim en nihayetinde insanın dramını yüzeyde sorunsallaştırır yada görselleştirir. Modern çağın dinamiğinin, insanı inanılmaz bir veri bombardımanına maruz bıraktığı bilinen bir olgudur. Sürdürdüğümüz  hayatın ve ağır gündemin acıtıcı gerçekleri her bireyi duyarlılığı ölçeğinde etkiliyerek mutsuz kılmaya yetmektedir.

Son zamanlarda gündemde “orantısız güç yada  orantılı güç” kavramının bizde ve dünyanın değişik coğrafyalarında gelişen trajik  olaylar için çok sık kullanıldığına tanık oluyoruz. Söz konusu olaylarda  pervasızca, acımasızca şiddet kulanımını imleyen bu tanım, kimi  zaman da sözüm ona bir savaş etiği ve kuralı olarak ifade ediliyor…

Çağdaş dünyanın düşünce sisteminde; savaş’ın kendisinin, her türlü şiddetin, bireysel  ve toplumsal anlamda hangi gerekçeye dayanırsa dayansın bir politika biçimi olarak benimsenmesi bir insanlık suçudur.

Aklın uykusu canavarlar yaratır ” F.Goya’nın yaşamının en olgun  evresinde, çağındaki yaşanan insanlık trajedisine  ilişkin kurduğu bu cümle bu günde maalesef hala güncelliğini koruyor…

Orantılı güç “ başlıklı bu serginin ortaya çıkışı, hemen yakın  tarihte  erk ve muhalif güçler arasında yaşanan ve şiddete varan ölçüde sertleşen olayların medyada yer alan görsellerinden hareketle, başlangıçta tek bir yapıt  üretme düşüncesi ile başlayıp daha sonra da çeşitli ebatlardaki varyasyonları ile birlikte 20 adet  çalışmadan oluşan bir  projeye dönüşmüştür.

Sanatçı’nın rutin, olağan üretimini sürdürdüğü sırada böylesine güncel bir konuyu gündemine alması politik bir angajman kaygısı ile değil, olguyu tekrar tartışmaya açan bilinçli bir duyarlılık ve sanatçı refleksi  olarak algılanmalıdır. Söz konusu çalışmalar, sanat tarihinde defalarca yinelenen bilindik kompozisyon şemalarına da gönderme yapan, daha çok plastik kaygıların amaçlandığı görsel bir sonuç arayışı ve denemeleridir…

Tarih

23 Nisan 2009

Kategori

Etkinliklerimiz, Memet Güreli

Etiketler
Ada Sanat, Arada Derneği, Disiplinlerarası, etkinlik, Festival, görsel sanatlar, İFSAK, Kel ama Kıllı, performans ve film, Tiyatro Bereze