Huri Kiriş Terra

11 Ekim 2018 / 07 Kasım 2018


 

Çağdaş Türk resminin önemli temsilcilerinden Huri Kiriş’in Terra başlıklı solo sergisi 11 Ekim’de izleyiciyle buluşuyor. Kiriş’in son dönem işlerini göreceğimiz bu serginin odağında insanın dünyayla/toprakla kurduğu mülkiyet ilişkisi, bu çarpık ilişkinin başlattığı ve insanlığı artık topyekün bir yıkımın eşiğine getirmiş olan şiddet döngüsünden çıkma arzusu var. Dünyanın evrendeki yerinden insanın dünyadaki yerine bakan, ancak bu makro ölçekten bakıldığında saçma sapanlığını ele veren insanlık durumunu güncel yıkım imgeleri üzerinden yeniden ve çarpıcı bir boyutta gösteren sergide, kentsel yaşam alanları, bu alanları insanlarla paylaşan hayvanlar, hayvanların kendi yaşam alanlarını yaratıcı biçimlerde dönüştürme ve şiddet döngüsünden çıkma becerisi de dokunaklı bir karşıt-imge olarak yer alıyor. Hayvan ve insanın dünyaya ve toprağa yaşamsal bağımlılığına, bu köklü ihtiyaç ilişkisinin hayvan ve insanın dünyaya bağlanışında ne kadar farklı biçimler alabildiğine, yalnızca bu farkı idrak etmenin bile insanlık için hayati önem taşıdığına bu oldukça karanlık eşikten bakan resimlerde topyekün yıkım yine de insanlık için kaçınılmaz bir son değil, insanca bilemeyişlerden ve doyumsuzluktan beslenen bir tehlike. Tam da bu nedenle Huri Kiriş’in resimlerine bakmak karamsarlık değil farkındalık ve değişim vaat eden bir deneyim.

 

YerTophane-i Amire Kültür Merkezi

Adres: Kılıç Ali Paşa Mah. Defterdar Yokuşu No:2 Tophane Beyoğlu İstanbul

 

Döngüsel Seyir, Süleyman Saim Tekcan

3 Mart -30 Mart 2018


“Döngüsel Seyir sergisi, sanatçının zamansızlığına vurgu yapan bir formatta ve serginin akışı da bu düşünce üzerinde kurgulanmıştır. Ama yine de bir çıkış noktasını alıp bugüne getirmek mecburiyeti kaçınılmazdı. Mecburiyetin sebebi Tekcan’ın yol hikâyesinin çok büyük zaman atlamalarıyla ve birbirine biçimsel/kompozisyon/tema bağlamlarında zıtlaşmayan, ancak teknik çeşitlilikle daha da deneysel bir düzeye aktarılan seyir noktalarını birbirine okutmak ve izleyiciye apaçık göstermekti. Serginin amacı, retrospektif bir anlayışta, sanatçının zaman dizgesini adım adım takip ederek izleyiciye sunmak değildir. Serginin akışından da anlaşılacağı üzere -ki bu akışın tarihsel bir süreci yansıtması gerekliliği gibi yanılsamayı engelleyerek- sanatçının resimlerinin tarih dizimi gözetmeksizin birbirlerini nasıl etkiledikleri, nasıl okundukları ve içiçelikleriyle aslında dönemsellikten daha çok sanatsal kaygıların problemleriyle Tekcan’ın farklı bir yönü aktarılmaktadır. Yüzeyler desenlerle, desenler çok rahatlıkla yağlıboyalarla ve de lavilerle konuşmakta, sergi mekânın merkezine yerleşen heykeller ile de yüzey-hacim etkileşiminin okumaları sağlanmaktadır”.

1940 Trabzon doğumlu Süleyman Saim Tekcan Ankara Gazi Üniversitesi Resim İş Bölümü mezunu. IMOGA (İstanbul Grafik Sanatlar Müzesi) kurucularından olan Tekcan’ın birçok ödülü bulunuyor. Işık Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi kurucu dekanı da olan sanatçının eserleri yurtiçinde ve yurtdışında birçok koleksiyonda yer alıyor.

Küratörlüğünü Dilek Karaaziz’in üstlendiği serginin yerleşimini grafik sanatçısı Yeşim Demir ile mimar Nevzat Sayın birlikte hazırladılar. Serginin proje koordinatörü ise Elif Evin.

Sergi, MSGSÜ Tophane-i Amire Kültür ve Sanat Merkezi’nde, 3 Mart -30 Mart 2018 tarihleri arasında görülebilir.

RESMİGEÇİT Mevlut Akyıldız

3 Kasım – 2 Aralık 2017


Türkiye’nin ve Türkçe’nin her halinden, uzak-yakın geçmişi ve günümüzden yola çıkan resimleri, camaltıları ve heykelleriyle hayranlık yaratan sanatçı Mevlüt Akyıldız, yeni sergisi “Resmigeçit” ile sanatseverlerle buluşuyor. İroni ustası Akyıldız’ın sergisi retrospektif niteliği taşıyor. Sergi pazartesi günleri hariç, 3 Kasım – 2 Aralık 2017 tarihleri arasında, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Tophane-i Amire Kültür ve Sanat Merkezi, Beş Kubbe Salonu ve Tek Kubbe Salonu’nda saat 10.00 – 17.00 arasında ziyaret edilebilir.