Seçki – MeMeT Güreli

13 Kasım 2014 –  30 Kasım 2014


 

Figür resminin Türkiye’deki önemli temsilcilerinden biri olan Memet Güreli, 7’nci kişisel sergisini Türk-Amerikan Kültür Derneği Emin Hekimgil Sanat Galerisi Salonu’nda açıyor. Sanatçının daha önce İstanbul’da gerçekleştirdiği “Rutin” ve “Fragmanlar” adındaki sergilerden derlenmiş eserleri “Seçki” adıyla Ankara’ya taşıyan bu sergi, 13 – 30 Kasım 2014 tarihleri arasında açık kalacak ve sanatçının sergileyeceği yağlıboya tuvallerin yanı sıra, bu tuvallere kaynak oluşturan çok sayıda kağıt işler de (kolaj+karışık teknik) yer alacak.

Resimlerinde, insan yaşamını yönlendiren ve onu kendi koşullarına tutsak eden modern kenti konu alan sanatçı, bu insanların farklı dünyalarında yaşadıkları dramları gözler önüne seriyor. Modern yaşamın sunduğu konforlu mekânları, eğlence biçimlerini, iletişim olanaklarını, tüketime yönelik çekici nesneleri benimseyen ve bunların peşinden giderken, kendi rahatsızlıklarını içten içe hisseden insanların çelişkili öyküleridir bu resimlerde izlediklerimiz…
Memet Güreli’nin bu sergide vurguladığı durum, insanların çok derinden yaşadıkları o çelişkiyi “Rutin” bir yaşam biçimine dönüştürmeleridir: Hem modern kentin sunduğu klişe yaşamlardan vazgeçmeyen, hem de bu yüzden giderek kendi doğalarının duygu zenginliklerinden uzaklaşan insanların, artık kendi rahatsızlıklarını “Rutin” bir süreç gibi algılamaya başlamaları, dramın ta kendisidir.

Diğer yandan bir anlamda bu serginin ana karakterini oluşturan kolajların, genellikle popüler gazete ve dergilerden oluşturulması da dikkat çekiyor. Modern dünyanın vazgeçilmez malzemeleri sayılabilecek popüler medya sektörü, bu sergideki resimlerin kurgusu içine işledikçe, görselleştirilmiş bir takım olayların temelinde yer alan bir kitle kültürünün varlığına da işaret ediyor.