Döngüsel Seyir, Süleyman Saim Tekcan

3 Mart -30 Mart 2018


“Döngüsel Seyir sergisi, sanatçının zamansızlığına vurgu yapan bir formatta ve serginin akışı da bu düşünce üzerinde kurgulanmıştır. Ama yine de bir çıkış noktasını alıp bugüne getirmek mecburiyeti kaçınılmazdı. Mecburiyetin sebebi Tekcan’ın yol hikâyesinin çok büyük zaman atlamalarıyla ve birbirine biçimsel/kompozisyon/tema bağlamlarında zıtlaşmayan, ancak teknik çeşitlilikle daha da deneysel bir düzeye aktarılan seyir noktalarını birbirine okutmak ve izleyiciye apaçık göstermekti. Serginin amacı, retrospektif bir anlayışta, sanatçının zaman dizgesini adım adım takip ederek izleyiciye sunmak değildir. Serginin akışından da anlaşılacağı üzere -ki bu akışın tarihsel bir süreci yansıtması gerekliliği gibi yanılsamayı engelleyerek- sanatçının resimlerinin tarih dizimi gözetmeksizin birbirlerini nasıl etkiledikleri, nasıl okundukları ve içiçelikleriyle aslında dönemsellikten daha çok sanatsal kaygıların problemleriyle Tekcan’ın farklı bir yönü aktarılmaktadır. Yüzeyler desenlerle, desenler çok rahatlıkla yağlıboyalarla ve de lavilerle konuşmakta, sergi mekânın merkezine yerleşen heykeller ile de yüzey-hacim etkileşiminin okumaları sağlanmaktadır”.

1940 Trabzon doğumlu Süleyman Saim Tekcan Ankara Gazi Üniversitesi Resim İş Bölümü mezunu. IMOGA (İstanbul Grafik Sanatlar Müzesi) kurucularından olan Tekcan’ın birçok ödülü bulunuyor. Işık Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi kurucu dekanı da olan sanatçının eserleri yurtiçinde ve yurtdışında birçok koleksiyonda yer alıyor.

Küratörlüğünü Dilek Karaaziz’in üstlendiği serginin yerleşimini grafik sanatçısı Yeşim Demir ile mimar Nevzat Sayın birlikte hazırladılar. Serginin proje koordinatörü ise Elif Evin.

Sergi, MSGSÜ Tophane-i Amire Kültür ve Sanat Merkezi’nde, 3 Mart -30 Mart 2018 tarihleri arasında görülebilir.