Fragmanlar

MeMeT Güreli

“Yapıta gerçeklik fragmanlarının eklenmesi, o eseri derin bir biçimde değiştirir ve başka bir statü kazandırır. Artık parçalar gerçekliğe işaret eden birer gösterge değil, gercekligin kendisidir.”  Adorno

20.yy başlarinda Montaj kavraminin, sinemada, edebiyatta ve resimde, yapıtın oluşturma evresinde, gerçeklik fragmanlarının eklenmesi denemeleri bilinen bir olgudur. Ronasans’tan beri hakim olan temsil resmini bilinçli bir şekilde bu montaj mantığı ile yıkan Kubistler’dir. Akımın öncülüğünü yapan sanatçılar tarafından işlenmemiş görsel malzemelerin yeniden inşa mantığı ile resme dahil edilmesi pekala bir kompozisyonun amacına hizmet ederken, kimi zamanda yaratıcısının öznelliğini de biçimlediğinden söz etmek mümkündür.

Bir sanatçının kendi resim serüveninden bahsetmesi oldukça zorlayıcı bir durumdur. Bu yüzden yapıtların oluşum surecine ve tekniğe ilişkin biraz ipucu vermekle yetinmeyi daha doğru buluyorum. Önceki sergilerimi takip edenler, yapıtların üretim sureçlerinde ozellikle ön taslaklarda zaman zaman kolaj öğelerine yer verdiğimi bilirler. Özellikle “Cadde” başlıklı sergide, kendi cektiğim fotoğrafları pentürel müdahelerle bir dönüşüme uğratarak olusturduğum taslaklara yer vermiştim. Yine aynı sergide büyük boyutlu tuvallerde de kolajlar penture eşlik ediyordu. “Rutin” adlı sergide  ise yine kurgu asamasında ağırlıklı kolaja dayalı bir alt yapı egemen olmaya başladı.

Yukarda kısaca sözünü ettiğimiz; Kubist’lerin ve Dada’cıların kolajı kullanım amaçlarından farklı olarak,çalışmalarımda kullandığım görsel fragmanlar, çoğunlukla figuratif bir kompozisyon ve onu çevreleyen resimsel mekan arayışına doğru, daha çok bir alt yapı aracı olarak işlev üstlenirler. Alt yapıyı özellikle vurguluyorum, çünkü; kolaj unsurlarını olduğu gibi kullanmak yerine mudahalelerle bir dönüşüme uğratarak, hatta eylemleri, jestleri değiştirerek, yeni ifade ve anlamlar yükleyerek, yeniden inşa etme sureci ile, farklı bir dramatik kurguyu devreye sokmaya çalışıyorum. Tabiki malzemenin pratikliği, sınırsız deneme imkanı kolaj öğeleri ile başlangıcı tercih etmemde en önemli etken oluyor. Sonuç olarak işler, armoni, biçim, doku vs. gibi temel kaygılarla verilen karardan sonra bu kez boyasal mudahelelerle sonuca doğru evriliyorlar.

Yapıtlarda yer alan temel konu nedir? Sorusuna ise verilebilecek yanıtı bir cümle olarak özetlemek gerekirse; ”Modern yaşamın biçimlediği, insanlık halleri…” denebilir.

2020, Nuri İyem Resim Ödülü ve Yarışmalar